Filters
Categories

Truney貴金屬提供最佳的投資與收藏黃金選擇,舉凡有金幣和金條等等,皆可在此獲取收藏與投資5台兩金條的資訊,有台灣金條5台兩、TRUNEY金條5台兩的多樣選擇,以低價格買進,選擇全台最靠得住的黃金廠商,一起來發掘無限機會!

PRE SALE
BinShi Gold Bar 5 Tael - VIP
NT$ 404,051 NT$ 404,051
IN STOCK
TRUNEY Gold Bar 5 Tael - VIP
NT$ 403,589 NT$ 403,589
IN STOCK
TRUNEY Gold Bar 5 Tael
NT$ 409,423 NT$ 409,423
PRE SALE
BinShi Gold Bar 5 Tael
NT$ 407,868 NT$ 407,868
PRE SALE
Taiwan Gold Bar 5 Tael - VIP
NT$ 403,989 NT$ 403,989
PRE SALE
Taiwan Gold Bar 5 Tael
NT$ 409,825 NT$ 409,825