Filters
Categories

Truney是一個專門白銀交易商,專注於銀章的投資和收藏。我們提供的銀章產品來自Scottsdale 鑄造廠、Germania 鑄造廠和私人鑄造廠等多個市售及熱賣品牌,例如GSM老鷹銀章、GSM水牛銀章、第45任總統 - 唐納川普銀章、Scottsdale獅王銀章、Scottsdale Reserve銀章、GSM川普銀章、傳奇勇士系列 - 埃里克血斧銀章、2022日耳曼尼亞銀章和2022覺醒系列:無限QE高浮雕銀章等。我們的銀章均經過嚴格檢查,確保真品質,為你提供投資黃金白銀,以及對黃金白銀收藏的人提供優質的產品與服務。

PRE SALE
2024 Germania 1 oz Silver BU
NT$ 1,056 NT$ 1,056
PRE SALE
2024 Germania 2 oz Silver BU
NT$ 3,550 NT$ 3,550
PRE SALE
2024 Germania 10 oz Silver BU
NT$ 12,878 NT$ 12,878
PRE SALE
2024 Germania 1 oz Gold Proof
NT$ 78,620 NT$ 78,620
PRE SALE
PRE SALE
IN STOCK
IN STOCK
Scottsdale "Omnia" Round
Lowest NT$ 835 NT$ 879
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
1 oz Silver Round - Aztec
NT$ 944 NT$ 944
IN STOCK
IN STOCK
Morgan Silver Round 1 oz
Lowest NT$ 862 NT$ 875
IN STOCK