Filters
Categories

Truney是一個專門白銀交易商,專注於銀章的投資和收藏。我們提供的銀章產品來自Scottsdale 鑄造廠、Germania 鑄造廠和私人鑄造廠等多個市售及熱賣品牌,例如GSM老鷹銀章、GSM水牛銀章、第45任總統 - 唐納川普銀章、Scottsdale獅王銀章、Scottsdale Reserve銀章、GSM川普銀章、傳奇勇士系列 - 埃里克血斧銀章、2022日耳曼尼亞銀章和2022覺醒系列:無限QE高浮雕銀章等。我們的銀章均經過嚴格檢查,確保真品質,為你提供投資黃金白銀,以及對黃金白銀收藏的人提供優質的產品與服務。

PRE SALE
2024 Germania 1 oz Silver BU
NT$ 1,074 NT$ 1,074
PRE SALE
2024 Germania 2 oz Silver BU
NT$ 3,588 NT$ 3,588
PRE SALE
2024 Germania 10 oz Silver BU
NT$ 13,052 NT$ 13,052
PRE SALE
2024 Germania 1 oz Gold Proof
NT$ 78,599 NT$ 78,599
PRE SALE
PRE SALE
IN STOCK
IN STOCK
Scottsdale "Omnia" Round
Lowest NT$ 852 NT$ 897
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
IN STOCK
1 oz Silver Round - Aztec
NT$ 960 NT$ 960
IN STOCK
IN STOCK
Morgan Silver Round 1 oz
Lowest NT$ 880 NT$ 893
IN STOCK