Filters
Categories

Truney貴金屬提供全球知名品牌的1盎司金幣,包括英國皇家鑄幣廠、伯斯鑄幣廠、Scottsdale 鑄造廠、加拿大皇家鑄幣廠、美國鑄幣廠、奧地利鑄幣廠、南非鑄幣廠、澳洲皇家鑄幣廠和中國鑄幣廠。現金黃金白銀提供最優惠的價格給投資者,收藏家,和對幣分子感興趣的人,為他們提供全球知名鑄造廠最精美的黃金白銀金屬產品。

IN STOCK
2024 1 oz American Gold Eagle BU
Lowest NT$ 80,385 NT$ 80,941
IN STOCK
2024 1 oz Gold Buffalo BU
NT$ 80,282 NT$ 80,282
OUT OF STOCK
2023 1 oz Gold Buffalo BU
Lowest NT$ 80,385 NT$ 80,982
OUT OF STOCK
2023 1 oz American Gold Eagle BU
Lowest NT$ 80,385 NT$ 80,982
OUT OF STOCK
OUT OF STOCK
2022 1 oz Gold Buffalo BU
Lowest NT$ 86,784 NT$ 87,429
OUT OF STOCK
2022 1 oz American Gold Eagle BU
Lowest NT$ 80,266 NT$ 80,862
OUT OF STOCK
2021美國水牛金幣1盎司
NT$ 82,792 NT$ 82,792
OUT OF STOCK
2021美國鷹揚金幣1盎司 - 第二版
Lowest NT$ 88,261 NT$ 88,973
OUT OF STOCK
OUT OF STOCK
2018美國水牛金幣1盎司
NT$ 79,686 NT$ 79,686
OUT OF STOCK
2018美國鷹揚金幣1盎司
NT$ 79,619 NT$ 79,619
OUT OF STOCK
2019美國水牛金幣1盎司
NT$ 85,328 NT$ 85,328
OUT OF STOCK
2020美國水牛金幣1盎司
NT$ 81,634 NT$ 81,634
OUT OF STOCK
2019美國鷹揚金幣1盎司
NT$ 80,032 NT$ 80,032